top of page

Chính sách đổi hàng
và hoàn tiền

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách đổi hàng này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, MLF đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu đổi sản phẩm trong vòng 1 tuần kể từ khi nhận hàng.

1. Điều kiện đổi hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng trong các trường hợp sau:

• Yêu cầu đổi hàng phải được thực hiện trong vòng 1 tuần từ khi nhận hàng;

• Người mua đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;

• Sản phẩm bị lỗi do sản xuất hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

• Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà MLF cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

• Có đủ hóa đơn hoặc đơn hàng đã được xác nhận thanh toán thành công từ MLF hoặc các đối tác chính thức của MLF.

• MLF đã thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng .

2. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách đổi hàng này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

3. Tình trạng của hàng được đổi

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến đổi hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa cẩn thận và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành... nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. MLF khuyến khích Người mua quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu / khiếu nại về sau nếu cần.

4. Chi phí đổi hàng

Người mua chịu hoàn toàn chi phí gửi trả sản phẩm lỗi cho MLF. Ngược lại, MLF chịu hoàn toàn chi phí gửi sản phẩm đã đổi cho Người mua.

5. Chính sách hoàn tiền

MLF chỉ chấp nhận đổi hàng và không hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

bottom of page