top of page

Tại cuộc thi tài kén rể, Sơn Tinh đang hăng say tranh tài. Tuy nhiên, thử thách chỉ mới bắt đầu. Bạn sẽ giúp chàng đương đầu với từng đối thủ để giành được sự  sủng ái của Hùng Vương.

Hãy hoàn thành 3 vòng chơi thử thách để nhận được mã giảm giá 10% cho bộ Sơn Tinh Thuỷ Tinh (Phiên bản Chính) nhé.

bottom of page